Proteomics analysis of the zebrafish skeletal extracellular matrix

Maurijn Y Kessels, Leonie F A Huitema, Sjef Boeren, Sander Kranenbarg, Stefan Schulte-Merker, Johan L van Leeuwen, Sacco C de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Proteomics analysis of the zebrafish skeletal extracellular matrix'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences