Protists: Puppet Masters of the Rhizosphere Microbiome

Zhilei Gao, Ida Karlsson, Stefan Geisen, George Kowalchuk, Alexandre Jousset (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

197 Citaten (Scopus)
178 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Protists: Puppet Masters of the Rhizosphere Microbiome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology