Protozoan grazing and bacterial productionin stratified Lake Vechten estimated with fluorescently labelled bacteria and by thymide incorporation

J. Bloem, F.M. Ellenbroek, M.J. Bär-Gilissen, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1787-1795
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit