Protozoan-induced regulation of cyclic lipopeptide biosynthesis is an effective predation defense mechanism for Pseudomonas fluorescens

M. Mazzola, I. De Bruijn, M.F. Cohen, J.M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6804-6811
Aantal pagina's8
TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
Volume75
Nummer van het tijdschrift21
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit