Providing Searchability Using Broker Architecture on an Evolving Infrastructure: Accepted submission LREC 2014

P.M. Brouwer, H. Brugman, M. Kemps-Snijders, C.M. Van der Peet, R.H.M. Zeeman, J.P. Kunst

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperOnline paperWetenschappelijk

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit