Provisions for the elderly in north-western Europe: an international comparison of almshouses, 16th-20th centuries

Marco H.D. van Leeuwen, Elise van Nederveen Meerkerk, Lex Heerma van Voss

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-16
TijdschriftScandinavian Economic History Review
Volume62
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit