pseudo-immunolabelling with the avidin-biotin-peroxidase complex due to the presence of endogenous biotin in the retina.

W. Kamphuis, J. Klooster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)129-138
TijdschriftMethods in Molecular Biology
Volume418
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit