Pseudocercospora eucalyptorum sp. nov., on Eucalyptus leaves

P.W. Crous, M.J. Wingfield, W.F.O. Marasas, B.C. Sutton

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  267 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)394-398
  TijdschriftMycological Research
  Volume93
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit