Pseudocercospora eucalyptorum sp. nov. pathogenic to Eucalyptus leaves

P.W. Crous, M.J. Wingfield, W.F.O. Marasas

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1989

    Citeer dit