PTP1B-dependent regulation of receptor tyrosine kinase signaling by the actin-binding protein Mena

Shannon K Hughes, Madeleine J Oudin, Jenny Tadros, Jason Neil, Amanda Del Rosario, Brian A Joughin, Laila Ritsma, Jeff Wyckoff, Eliza Vasile, Robert Eddy, Ulrike Philippar, Alisha Lussiez, John S Condeelis, Jacco van Rheenen, Forest White, Douglas A Lauffenburger, Frank B Gertler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PTP1B-dependent regulation of receptor tyrosine kinase signaling by the actin-binding protein Mena'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences