Public pensions, market power, and intergenerational confidence

Harry van Dalen, Bernard M.S. van Praag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

van Dalen, H. P. & van Praag, B. M. S., 1993, In : Public Finance: International Quarterly Journal devoted to the Study of Fiscal Policy and Related Problems = Finances Publiques: Revue Trimestrielle Internationale d'études de Finance Publiques et des Problèmes Annexes. 48, p. 16-28 13 p.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-28
Aantal pagina's13
TijdschriftPublic Finance/Finances publiques
Volume48
Nummer van het tijdschriftsupplement
StatusGepubliceerd - 01 jun. 1993

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Public pensions, market power, and intergenerational confidence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit