Public pensions, market power, and intergenerational confidence

Harry van Dalen, Bernard M.S. van Praag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-28
TijdschriftPublic Finance/Finances publiques
Volume48
StatusGepubliceerd - okt. 1993

Citeer dit