Public pensions, market power, and intergenerational confidence

Harry van Dalen, Bernard M.S. van Praag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Public pensions, market power, and intergenerational confidence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology