Publicatiedruk bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar beleving van publicatiedruk bij medisch onderzoekers aan UMC's.

Joeri Tijdink, P. Maclaine Pont, J. de Jonge

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Samenvatting

Voor dit onderzoek hebben we focusgroepen gehouden op vier Nederlandse Universitair Medische Centra (UMC’s) onder drie groepen onderzoekers in verschillende fasen van hun carrière: promovendi, hoogleraren en de groep onderzoekers die daartussenin ligt (gepromoveerde stafleden als UD’s, Postdocs). We hebben twaalf focusgroepsgesprekken gehouden met in totaal 79 medisch onderzoekers. Vervolgens hebben we de gegevens van de focusgroepen geanalyseerd, de resultaten gesynthetiseerd en teruggekoppeld aan de deelnemers van de focusgroep, waarna wij een analyse per functiegroep hebben uitgevoerd.
Alle medisch onderzoekers in de drie onderzochte functiegroepen ervaren dat het publiceren van wetenschappelijke artikelen noodzakelijk is voor hun carrière, en dat dit druk op de werkvloer veroorzaakt. Ze vinden dat die publicatiedruk vaak ten koste gaat van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek. Van die werkdruk gaan perverse prikkels uit die de wetenschap geen goed doen. De observaties van de verschillende groepen wetenschappers over de mechanismen die daarbij in de medische wetenschap werkzaam zijn, komen grotendeels overeen. Tegelijkertijd zijn er verschillen waargenomen, zowel binnen als tussen de groepen.
Vertaalde titel van de bijdragePublication pressure in biomedical research.: Research into the perception of publication culture among biomedical researchers at Dutch Academic Medical Centers.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijRathenau Instituut
Aantal pagina's60
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Publicatiedruk bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar beleving van publicatiedruk bij medisch onderzoekers aan UMC's.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit