Publieke waarden en het gebruik van genetische gegevens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Three developments – technological advances in sequencing DNA
data, the booming market for commercial DNA tests, and internationalization of collecting and sharing DNA data – are accelerating the use
of DNA data worldwide. The authors discuss the impact of the
increase in international and commercial use of DNA data and the way
it puts public values (like privacy, autonomy, fairness) under pressure.
When collecting, analyzing, and translating DNA data, privacy should
be guarded, genetic discrimination has to be prevented, digital citizenship could be strengthened, and responsibilities for those applying
DNA data should be strongly defined. By doing so, we can thrive for a
future in which we make valuable use of DNA data.
Vertaalde titel van de bijdrageMaking valuable use of DNA data while taking into account public values
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftJustitiële Verkenningen
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Publieke waarden en het gebruik van genetische gegevens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit