Publishing, Harmonizing and Consuming Census Data: the CEDAR Project

A. Merono-Penuela, C. Gueret, A. Ashkpour, A. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelWorkshop proceedings
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit