Puddles, parties, and professors: linking word categorization to neural patterns of visuospatial coding.

S. Quadvlieg, J.A. Etzel, V. Gazzola, C. Keysers, T.W. Schubert, G.D. Waiter, C.N. Macrae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2636-2649
TijdschriftJournal of Cognitive Neuroscience
Volume23
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit