Punctuations in emerging markets; Regime change and family firm responses

M. Dieleman, P. Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEconomics and Finance in Indonesia
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit