Purpureocillium, a new genus for the medically important Paecilomyces lilacinus

Jennifer Luangsa-ard, J. Houbraken, T.M. van Doorn, S.B. Hong, A.M. Borman, N.L. Hywel-Jones, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  265 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)141-149
  TijdschriftFEMS Microbiology Letters
  Volume321
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit