Putting the pieces of the puzzle together: age and sex-specific estimates of migration amongst countries of the EU/EFTA, 2002-2007

J. Raymer, J.A.A. de Beer, R.F. van der Erf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Putting the pieces of the puzzle together: age and sex-specific estimates of migration amongst countries of the EU/EFTA, 2002-2007'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences