Putting the waste out: a proposed mechanism for transmission of the mycoparasite Escovopsis between leafcutter ant colonies

Juliana O. Augustin, Talitta G. Simoes, Jan Dijksterhuis, Simon L. Elliot, Harry C. Evans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftRoyal Society Open Science
Volume4
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2017

Citeer dit