Putting your sons in the right place: the spatial distribution of fig wasp offspring inside figs

M. Zavodna, S.G. Compton, A. Biere, P.M. Gilmartin, J.M.M. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Putting your sons in the right place: the spatial distribution of fig wasp offspring inside figs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences