Pyrenochaeta keratinophila sp nov., isolated from an ocular infection in Spain

G.J.M. Verkley, J. Gene, J. Guarro, J.J. Perez-Santonja, A.E. Rodriguez, M.F. Colom, J.L. Alio, C. Ferrer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    19 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Pyrenochaeta keratinophila sp nov., isolated from an ocular infection in Spain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences