Pyrenophora hordei and Drechslera wirreganensis occurring on graminicolous crops in South Africa

A. den Breeën, P.W. Crous, G. Holz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume92
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit