Pyricularia graminis-tritici, a new Pyricularia species causing wheat blast

V.L. Castroagudín, S.I. Moreira, D.A.S. Pereira, S.S. Moreira, P.C. Brunner, J.L.N. Maciel, P.W. Crous, B.A. McDonald, E. Alves, P.C. Ceresini

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  56 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Pyricularia graminis-tritici, a new Pyricularia species causing wheat blast'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences