Pyrigemmula, a novel hyphomycete genus on grapevine and tree bark

Donat Magyar, R.A. Shoemaker, J. Bobvos, P.W. Crous, J.Z. Groenewald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  244 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Pyrigemmula, a novel hyphomycete genus on grapevine and tree bark'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences