Pyrite Formation in 2 Fresh-Water Systems in the Netherlands

E.C.L. Marnette, N. Van Breemen, C.A. Hordijk, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)4165-4177
  TijdschriftGeochimica et Cosmochimica Acta
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift17
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit