Pyrrolizidine alkaloids from Senecio jacobaea affect fungal growth

W.H.G. Hol, J.A. Van Veen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  75 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Pyrrolizidine alkaloids from Senecio jacobaea affect fungal growth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Chemical Compounds

  Earth & Environmental Sciences