Q&A: Hans Clevers. Banking on organoids

Hans Clevers, Eric Bender

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S15
TijdschriftNature
Volume521
Nummer van het tijdschrift7551
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 mei 2015

Citeer dit