QTL analysis of behavior in nine-spined sticklebacks (Pungitius pungitius)

Veronika Laine, Gabor Herczeg, Takahito Shikano, Johanna Vilkki, J. Merila

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBehavior Genetics
Volume44
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit