Quantification of Tyrosine Hydroxylase and ErbB4 in the Locus Coeruleus of Mood Disorder Patients Using a Multispectral Method to Prevent Interference with Immunocytochemical Signals by Neuromelanin.

Lei Guo, Jochem Stormmesand, Zheng Fang, Qingbin Zhu, Rawien Balesar, Joop van Heerikhuize, Arja Sluiter, Dick Swaab, Ai-Min Bao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantification of Tyrosine Hydroxylase and ErbB4 in the Locus Coeruleus of Mood Disorder Patients Using a Multispectral Method to Prevent Interference with Immunocytochemical Signals by Neuromelanin.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences