Quantifying the impact of above- and belowground higher trophic levels on plant and herbivore performance by modeling

K.M. Meyer, M. Vos, W.M. Mooij, W.H.G. Hol, A.J. Termorshuizen, L.E.M. Vet, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantifying the impact of above- and belowground higher trophic levels on plant and herbivore performance by modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology