Quantifying the sources of heterogeneity of fertility preferences in China

R. Lu, G. Stulp, A.H. Gauthier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-140
Aantal pagina's14
TijdschriftChina Population and Development Studies
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 jul. 2022

Citeer dit