Quantitative comparison between the rhizosphere effect of Arabidopsis thaliana and co-occurring plant species with a longer life history

Martinus Schneijderberg, Xu Cheng (Co-auteur), Carolien Franken, Mattias de Hollander, Robin van Velzen, Lucas Schmitz, Robin Heinen, Rene Geurts, Wim H. van der Putten, T. Martijn Bezemer, Ton Bisseling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative comparison between the rhizosphere effect of Arabidopsis thaliana and co-occurring plant species with a longer life history'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology