Quantitative-determination of the spatial-distribution of Nitrosomonas europaea and Nitrobacter agilis cells immobilized in kappa-carrageenan gel beads by a specific fluorescent-antibody labeling technique

J.H. Hunik, M.P. Van den Hoogen, W. De Boer, M. Smit, J. Tramper

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1951-1954
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit