Quantitative High-Pressure Liquid Chromatography-Fluorescence Determination of Some Important Lower Fatty Acids in Lake Sediments

C.A. Hordijk, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)361-369
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit