Quantitative imaging of epithelial cell scattering identifies specific inhibitors of cell motility and cell-cell dissociation

D. Loerke, Q. le Duc, I. Blonk, A. Kerstens, E. Spanjaard, M. Machacek, G. Danuser, J. de Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative imaging of epithelial cell scattering identifies specific inhibitors of cell motility and cell-cell dissociation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences