Quantitative Measuring of Qualitative Understanding: Is it possible to bridge the divide in STS? Report of a workshop

P. Wouters

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    85 Downloads (Pure)
    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1996

    Citeer dit