Quantitative Modeling of Inland Water-Quality for High-Resolution Mss Systems

A.G. Dekker, T.J. Malthus, E. Seyhan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)89-95
  TijdschriftIEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit