Quantitative perspectives on the perception of regional variation: A perceptual-dialectological study of Frisian

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 19 apr. 2024

Citeer dit