Quebec-based parents’ attitudes towards childhood multilingualism: Evaluative dimensions and potential predictors

Ruth Kircher, Erin Quirk, Melanie Brouillard, Alexa Ahooja, Susan Ballinger, Linda Polka, Krista Byers-Heinlein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quebec-based parents’ attitudes towards childhood multilingualism: Evaluative dimensions and potential predictors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences

Social Sciences