Quebec-based parents’ concerns regarding their children’s multilingual development

Erin Quirk, Melanie Brouillard, Alexa Ahooja, Susan Ballinger, Linda Polka, Krista Byers-Heinlein, Ruth Kircher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quebec-based parents’ concerns regarding their children’s multilingual development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences