Query-based summarization of discussion threads

Suzan Verberne, Emiel Krahmer, Sander Wubben, A. van den Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

119 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Query-based summarization of discussion threads'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Engineering & Materials Science

Social Sciences