Qu’est-ce qu’un texte numérique? A new rationale for the digital representation of text

Joris J. van Zundert, T.L. Andrews

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

191 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Qu’est-ce qu’un texte numérique? A new rationale for the digital representation of text'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Arts & Humanities

Social Sciences