Question similarity in community question answering: A systematic exploration of preprocessing methods and models

Florian Kunneman, Thiago Castro Ferreira, Emiel Krahmer, Antal Van Den Bosch

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Question similarity in community question answering: A systematic exploration of preprocessing methods and models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science