Questioning Ethnic Identity: Interviewer Effects in Research About Immigrants' Self-Definition and Feelings of Belonging

Marianne van Bochove, Jack Burgers, Amber Geurts, Willem de Koster, Jeroen van der Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)652-666
TijdschriftJournal of Cross-Cultural Psychology
Volume46
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2015

Citeer dit