Quotidian chronicles: The Dutch Diary Archive (DDA), the European Diary Archives and Collections Network (EDAC) and the connection to the European research infrastructure CLARIN.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

58 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quotidian chronicles: The Dutch Diary Archive (DDA), the European Diary Archives and Collections Network (EDAC) and the connection to the European research infrastructure CLARIN.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities