R. Boltendal, Koerier tussen gisteren en morgen. De geschiedenis van Je Maintiendrai Friesland 1944-1984

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

191 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)299-301
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume103
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit