Race, Colonialism, and Social Transformation in Latin America and the Caribbean (ed. Jerome Blanche) [Review of: (2000) Race, Colonialism, and Social Transformation on Latin America and the Caribbean]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)160-161
TijdschriftEuropean Review of Latin American and Caribbean Studies
Volume87
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit