Radical Sabbaticals

Hans Clevers, Stuart Firestein, Leonie Ringrose, Rene Bernards, K Heran Darwin, Russell E Vance

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)788-9
Aantal pagina's2
TijdschriftCell
Volume163
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 05 nov. 2015

Citeer dit